Terugbetalingsbeleid

Verzakingsrecht:     De consument heeft het recht de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de zeven werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering. Dit verzakingsrecht wordt toegekend aan elke fysische persoon of rechtspersoon die niet voor beroepsdoeleinden de aangekochte producten of diensten verkrijgt of gebruikt.  De klant dient via aangetekende zending de annulering van de bestelling kenbaar te maken. Deze aangetekende zending dient gericht te zijn aan Alkemade LTJ bv, Stenenmolentstraat 59, 2800 Mechelen, België.   De annulering wordt pas aanvaard op voorwaarde dat de aangekochte zich bevinden in de originele verpakking en dat deze verpakking volledig is, ongebruikt, onbeschadigd en klaar voor verkoop.   Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels, behoudens de eventuele transportkosten en de eventuele rembourskosten. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw aangetekend schrijven.   De artikels dienen te worden terugbezorgd samen met de leveringsdocumenten en de factuur.